SĂSAR

PREZENTAREA SATULUI SASAR

 

 1.     GEOGRAFIC

 

       Localitatea Săsar este situată în depresiunea Baia Mare, la aprox. 5 km. vest de reşedinţa judeţului Maramureş, municipiul Baia Mare. Această localitate se află la o altitudine de 228 m deasupra nivelului mării, clima este temperat continentală cu uşoare influienţe submediteraniene, cu ierni destul de blânde şi veri potrivit de călduroase. Din punct de vedere geologic teritoriul Săsarului se caracterizează prin depozite sedimentare de vârstă cuaternală, formate din materii piemontane, luturi de terase, argile aluviare, nisipuri şi mai ales pietrişuri. Pe fruntea terasei de sub satul Săsar apar frecvent la zi depozite mai vechi de argile marnoase şi nisipuri slab cimentate.

       Ca fapt divers putem spune că această localitate se află între două şosele importante, Baia Mare – Cluj Napoca şi Baia Mare – Satu Mare, două căi ferate pe aceeaşi relaţie, două cursuri de apă, Săsarul şi Lăpuşul, lângă două oraşe, Baia Mare şi Tăuţi Măgherăuş. În trecut era situat şi între două aeroporturi, Recea şi Tăuţi Măgherăuş.

      În Săsar există 750 de gospodării, 567 numere de casă şi aproximativ 2.000 de locuitori ceea ce reprezintă aproape 35% din populaţia comunei Recea. 

2.  ISTORIC

      Prima atestare documentară a localităţii, în conformitate cu ,,Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania” ediţie coordonată de istoricul Coriolan Suciu şi cu ,,Monografia Săsariului” începută de preotul Pop Alexiu în anul 1892 şi continuată până în anul 1985, este menţionată în ,,Diploma Leopoldină” din anul 1327. Originile localităţii sunt însă mult mai îndepărtate, mărturie fiind obiectele scoase la iveală prin săpături ocazionale şi care ne duc până în paleolitic.

       Interesantă este începutul acestei monografii, din care redăm câteva fragmente:

    ,,Abea este comunitate, de trecutul căreia să fie împreunate atâtea suveniri ca şi de trecutul acestei comune. Deja denumirea ei dovedeşte originea ei de la glorioşii noştri străbuni, deoarece fiind situată pe teritoriu pietros s-a numit SAXARIUM  adică localitate situată pe loc pietros… Sasariu – numit şi ZAZARBANIYA- a fost mama Băii Mari, numită ASSZONYPATARA – Rivuli Dominarum… În secolul XIV- lea  Săsariul şi Baia Mare erau cetăţi înfloritoare prevăzute cu privilegii regeşti căci le-au primit de la Ludovic Marele pe timpul când în Ardeal era voievod Ştefan Vodă, adică pe la anul 1347 calendele lui Octobre… În secolul XV pe timpul Huniadeştilor locuitorii din Săsar şi din Baia Mare laolaltă au edificat biserica mare a Sfântului Ştefan în Baie a cărui turn maestos domină şi astăzi jurul. Asta să află scris pe tabla comemorativă de marmură ce s-a aşezat în peretele denspre miazăzi. La anul 1655 au căpătat săsăranii cărţi domneşti de la Georgiu Rakoczi păstrate în arhivul parohial în care Săsariul se numeste numai Szaszarfalu. E de tot interesant, că până ce în secolul XIV şi mai înainte Săsariul numit Zazarbanya a fost cetate cu magistrat propriu, investită cu privilegii, avea târguri, scaun judecătoresc, acum cu trei secoli mai târziu în locul cetăţii aflăm numai un sat – comunitate simplă. Invaziunile repeţâte ale tătarilor şi cu deosebire cea din 1717 a nimicit cetatea şi nobilimea s-a retras la oraş rămânând aici numai poporul muncitor – rumânii de la care apoi pre încetul au luat tote privilegiile şi drepturile. Încă şi azi să jeluiesc bătrânii că : li-o luat domnii prilegionurile… Şi ca să dispară şi cel din urmă documânt despre trecutul falnic al acestei cetăţi, pre la anul 1892 sigiliul comunei care se păstra în casa de fier a Bisericii şi avea circuscrierea: ,,Sigilum oppidi Zazarbanya” l-au înlocuit cu altul: ,,Zazar Kozseg pecsety”.

     Prin stăruinţa preotului Ioan Hersrovits ,, de nascere jidan” s-a edificat biserica de astăzi la anul 1822 ,,iară în 1825 s-a înfrumuseţat cu iconostasul frumos”, ,,în anii 1863, 1864 şi 1865 s-a zidit turnul de piatră al bisericii în 1870 s-au procurat clopotele cele mari, în 1887 s-a edificat şcoala, în 1892 o bancă din Baia Mare a început să de-a locuitorilor bani cu împrumut şi dobândă mare, aducându-i în pragul falimentului salvarea lor datorându-se Bisericii. Tot în 1892 viile săsăranilor şi numai, au fost lovite de filoxeră, ceea ce a constituit o grea lovitură deoarece vinul era o sursă importantă de venit pentru ei. În 1894 este construită casa parohială demolată parţial în anul 1983, an în care începe construirea noi case parohiale. În anul 1904 se zideşte Biserica nouă în locul celei vechi şi scunde. În anul 1955 ploile torenţiale distrug toată recolta, acest an fiind cel mai greu an din toată istoria localităţii.  ,,Dacă privim la viaţa socială şi economică a poporului din Săsari, atât în trecut cât şi în prezent, partea cea mai mare a locuitorilor dedată fiind din timpuri străbune cu lucrul băilor şi a şteampurilor, şi astăzi tot acolo-şi află adopost. Deja ca prunci de 7-8 ani încep lucrul la şteamp ţi până la 40-50 de ani încontinuu de acolo să susţân.”

3.     ECONOMIC

     Cea mai mare parte a populaţiei îşi desfăşoară activitatea în municipiul Baia Mare, în toate ramurile de activitate: industrie, comerţ, servicii, bancar etc.

     Pe teritoriul localităţii îşi desfăşoară activitatea mai mulţi agenţi economici care au activitatea preponderentă în sectorul industrial şi în comerţ. Am putea aminti firme ca A.T.P. Exodus, Flexibil, pensiunea Daria, ROMALTIN, Vama Baia Mare.

      În ceea ce priveşte agricultura, locuitorii din Săsar practică o agricultură parţial mecanizată, pe asolamente mici, mediu productivă şi nerentabilă, practicată doar ca o complectare la activitatea de bază. Încă nu se observă germenii noilor fermieri care să practice o agricultură performantă. Referitor la creşterea animalelor, locuitorii satului Săsar sunt crescători de animale cu tradiţie. Se cresc vaci, cai, bivoliţe şi porci. Datorită însă unei slabe îndrumări, crescătorii de bovine nu s-au axat pe creşterea în rasă curată, la ora actuală existânt o mare varietate de rase şi metişi.

4. SOCIAL

      Situarea Săsarului în vecinătatea oraşului şi-a pus amprenta şi pe viaţa socială a locuitorilor. Accesul mai facil la educaţie a făcut ca nivelul social şi cultural să fie peste media comunităţilor rurale.

      În localitate fiinţează educarea locuitorilor la nivel de şcoală proprie încă din anul 1887 şi care a continuat neîntrerupt până astăzi. Educaţia începe la nivel de grădiniţă, în localitate existând o grădiniţă unde îşi desfăşoară activitatea două educatoare calificate şi se continuă cu şcoala generală, care îşi desfăşoară activitatea într-un local relativ nou şi destul de bine dotat. Școala una din cele mai vechi şcoli din mediul rural, ale judeţului Maramureş și este amplasată în centrul localităţii, fiind cunoscută încă din vechime ca o şcoală confesională care asigură instrucţia şi educaţia copiilor din comunitatea locală.

    Spaţii de învăţământ:

 • Număr de clădiri: 3
 • Număr săli grupă: 2
 • Număr  săli clasă: 8
 • Laborator de infofrmatică: 1
 • Sală de sport: 1
 • Sală profesorală: 1
 • Centru de documentare şi informare: 1
 • Spaţii destinate administraţiei: 1
 • Bază sportivă
 • Grupuri sanitare: 2

    RESURSE  UMANE:

     Cadre didactice calificate: 16

 • ØÎnvăţământul  preşcolar: 2
 • ØÎnvăţământul primar: 4
 • ØÎnvăţământul gimnazial: 8

     Necalificate: 0

      La nivel de localitate există un dispensar medical unde, prin rotaţie doi medici de familie au în grijă sănătatea locuitorilor. Localul dispensarului este amplasat în cadrul Centrului Comunitar, pe lângă care există și o farmacie.

5.     CULTURĂ ŞI SPORT

    Viaţa culturală a Săsarului este destul de bogată. La Căminul Cultural „Ion Săsăran” funcţionează două grupuri de dansuri populare, care și-au făcut simțită prezența la festivaluri pe plan județean, național și internațional. Centrul Comunitar include o biblioteca „Gheorghe Roman” cu un fond de carte destul de bun, iar Corul bisericesc fiinţează de la începutul anilor 1970. Cu o anumită periodicitate şcoala şi grădiniţa oferă spectacole, în special cu ocazia sărbătorilor de iarnă, zilei de 8 Martie sau sfârşitului de an şcolar. De câţiva ani, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, grupuri de copii umblă cu Viflaimul şi cu Steaua, semn că tradiţiile nu sunt cu desăvârşire uitate. Merită amintită şi prestaţia a două vechi soliste de muzică populară, Maria Rusu Ocian, care a dus faima muzicii noastre populare până la poalele piramidelor din Egipt şi a d-nei Florica Rusu Vintilă, amândouă având numeroase imprimări la radio şi apariţii la televiziune.

      Personalități ale satului cărora a căror amintire va rămâne vie în sufletul urmașilor au fost actorul de talie naţională Ion Săsăran, poetul Vasile Dobra, care au primit titlul de Cetăţeni de Onoare cu prilejul sărbătoririi a 675 ani de atestare documentară a satului, apoi scriitorul, dramaturgul şi publicistul Gheorghe Roman care de-a lungul vieții, prin spiritul satiric a încercat să îndrepte strâmbele moravuri din societatea noastră.

      Viaţa sportivă a renăscut după o întrerupere de câţiva ani, vechea echipă de fotbal, iniţial Dinamo, apoi Muncitorul sau Unirea a reînviat sub denumirea de Real Săsar.

     Religia dominantă este religia ortodoxă care îşi adună credincioşii într-un locaş de cult care are o vechime apreciabilă. Avem date că prima biserică a fost construită în anul 1822, iar biserica nouă a fost construită în 1904, dar având în vedere istoria mai veche a localităţii este puţin probabil ca locuitorii unei ,,cetăţi înfloritoare” să nu fi avut un loc de rugăciune. Există locuitori şi de alte confesiuni, cultul penticostal având chiar o casă de rugăciune, numită Betel, însă numărul lor este relativ redus.

(informații extrase din ,,Monografia Comunei Recea”)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s